فرسایش خاک در غرب مازندران به ۹ تن در هکتار کاهش یافت

فرسایش خاک در غرب مازندران به ۹ تن در هکتار کاهش یافت

وی با اظهار اینکه طرح های آبخیزداری بر معیشت و حفظ زیرساخت ها در منطقه تاثیر بسزایی دارد، سطح حوزه آبخیزداری در غرب استان مازندران را ۶۵۰ هکتار بیان کرد و گفت: مطالعات و اجرای نیمی از این میزان عملیاتی و محقق شده است.

وی متوسط سیلاب های منطقه را ۲۶۷ مترمکعب بیان کرد و گفت: با اجرای طرح های آبخیزداری از خطر احتمالی سیلاب در بسیاری از مناطق پیشگیری و جلوگیری شده است.

منصور با باین اینکه سه سد سرشاخه گیر در رامسر احداث می شود، هزینه پروژه سد مشک شهید طاش موسی را ۴۰ میلیارد ریال ذکر کرد

اخبار مرتبط

آزادسازی ۳۷ هکتار اراضی منابع طبیعی در غرب مازندران

راه اندازی استودیو تولید محتوای الکترونیکی در غرب مازندران

بارندگی تولید علوفه در مراتع غرب مازندران را افزایش داد

0 نظر

ارسال نظر

capcha