شه ایی از فعالیت اجرایی پرسنل سازمان سیما منظرو فضای سبز شهرداری بابل در هفته اخیر

خبرگزاری آریا- انتقال گلهای فصلی از واحد تولیدات جهت کاشت در سطح شهر و بوستانها.      
به گزارش خبرنگارآریادرشهرستان بابل: کاشت گل؛ میدان امام حسین(ع) میدان و لچکی های هادی نوروزی  آماده سازی و تسطیح خاک جهت کاشت گل؛ میدان آستانه میدان جهاد بلوار آیت الله روحانی  احداث فضای سبز میدان نوآباد حاشیه زنی بلوار حائری و یاسینی ایجاد کرت های جدید جهت بذر پاشی گلهای فصلی در واحد تولیدات هرس و فرمدهی درختچه های سطح شهر چمن زنی،نظافت،وجین،حاشیه زنی، نظافت و آبیاری فضای سبز شهری و بوستانها حضور دانش آموزان در مرکز آموزش پژوهش و مطالعات جوانه و بهره مندی از امکانات علمی و عملی موجود در این مرکز.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha