منابع آب و خاک در معرض تهدید است/ضرورت رویکردهای پیشگیرانه حفاظت

منابع آب و خاک در معرض تهدید است/ضرورت رویکردهای پیشگیرانه حفاظت

مسعود منصور صبح یکشنبه در سومین همایش بین المللی جوانان حفاظت خاک و آب دردانشگاه تربیت مازندران با اشاره به اهمیت و ارزش فراوان خاک و آب که شرایط حیات را برای انسان و موجودات فراهم می‌کند، افزود: حفظ این منابع از پایگاه معنوی بالایی نیز برخوردار است ودر قرآن مجید نیز بارها از کلمه خاک استفاده شده است.

وی با اظهار اینکه خاک و زمین به عنوان بستر حیات تلقی می‌شود، یادآور شد: در احادیث شکستن درخت به معنای شکستن بال فرشتگان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع آب و خاک در معرض تهدیدهای فراوانی است، افزود: فرسایش آبی وبادی، شوری، آلودگی، رشد روزافزون جمعیت، صنعتی شدن و تغییر اقلیم از جمله عوامل تهدید است.

منصور حفظ منابع آب وخاک را یک ضرورت و اقدام مهم برشمرد و گفت: برای حفظ منابع باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشیم و منطقی نیست که اجازه دهیم فرسایش آبی یا خاکی رخ دهد و میلیارد تومان به زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی خسارت وارد شود و سپس درصدد جبران آن برآئیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها یادآور شد: خسارت زیست محیطی غیرقابل جبران یا سخت است و به واسطه واقع شدن در شرایط خشک و نیمه خشک، تهدیدها در کشور نیز وجود دارد.

وی گفت: یکی از راه‌های اساسی، فراگیری و کم هزینه برای حفظ آب و خاک اقدامات آبخیزداری است و اثربخشی این اقدامات در کاهش فرسایش و اثرات سیلاب‌

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha