توسعه زراعت چوب

توزیع رایگان نهال درختان در شهرستان نور

 در سالهای اخیر با از بین رفتن بخش زیادی از جنگلها، موضوع جنگل کاری در جهت جلوگیری از نابودی جنگلها و احیا آنها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در کنار طرحهای صیانت از جنگل، طرح جنگلهای مصنوعی یا دستکاشت با هدف تولید چوب، ایجاد مناظر زیبای طبیعی و ایجاد مناطق تفریحی و تفرجی به صورت یک طرح ملی در دستور کار قرار گرفته است که به آن زراعت چوب میگویند.

 ایجاد جنگلهای مصنوعی در دنیا از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به افزایش نیاز به چوب پاسخ میدهد. از ابتدای برنامه چهارم توسعه که زراعت چوب به عنوان یک طرح ملی مطرح شده، این نوع زراعت با مشارکت مردم از طریق توسعه گونه های سریع الرشد مانند صنوبر و اکالیپتوس در بیشتر نقاط کشور اجرا می شود. در کشور، جنگل کاری با گونه های سریع الرشد صنوبر که طول دوره بهره برداری آنها کمتر از ۱۰ سال و میزان تولید چوب در هکتار بیش از ۲۰ مترمکعب در سال دارند، بیشتر مورد توجه بوده است.

 جهت معرفی و ثبت اراضی مستعد به فرمانداری یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه نمایید.

اخبار مرتبط

تولید بیش از یک میلیون و ۸۹۱ هزار اصله نهال در مازندران

تولید سالانه ۲ هزارتن کیوی در نور

0 نظر

ارسال نظر

capcha