6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید

حبیب جهانساز افزود : 60 هزار و 2 تن معادل 46 درصد این برگ های سبز چای درجه یک و71 هزارو 79 تن معادل 54 درصد درجه 2 است.
وی گفت : 30 هزار تن چای خشک هم امسال در160 کارخانه چایسازی گیلان و مازندران تولید شد.
رئیس سازمان چای افزود : شرایط مناسب آب و هوایی ، حمایت دولت با پرداخت وام بهزراعی کم بهره و افزایش قیمت خرید تضمینی موجب شد تا چایکاران امسال 4 درصد بیشتر از پارسال برگ سبز برداشت کنند.
ممتاز ، شکسته ، قلم ، باروتی و خاک از مهمترین ارقام چای خشک تولیدی در شمال ایران است.
برداشت برگ سبزچای هر سال از اول اردیبهشت تا 30 مهر در3 مرحله بهار، تابستان و پاییز انجام می شود.
2 استان شمالی گیلان و مازندران 60 هزارخانوار چایکار و 25 هزارهکتار باغ چای دارد.
90 درصد برگ سبز چای درگیلان تولید می شود.

 
6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید 6 ماه تلاش چایکاران برای رونق تولید

اخبار مرتبط

تولید ۵۳میلیون قطعه جوجه یکروزه در بابل

پرداخت ۸۵ درصد مطالبات چایکاران

مطالبات چایکاران مازندرانی پرداخت شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha