۸۰ هزار هکتار از مزارع مازندران زیر کشت گندم و جو می رود

۸۰ هزار هکتار از مزارع مازندران زیر کشت گندم و جو می رود

عزیزاله شهیدی فر در گفتگو با خبرنگار بازار سطح کشت محصولات پاییزه را در استان ۱۶۵ هزار هکتار ذکر کرد و گفت: از این میزان در ۳۰ هزار هکتار از مزارع جو و ۵۵ هزار هکتار گندم به صورت دیم و آبی کشت می شود.

وی با بیان اینکه کشت جو برای تامین علوفه در استان صورت می گیرد، یادآور شد: برای کشت کلزا در سطح ۳۰ هزار هکتار از مزارع استان برنامه ریزی شده و توسعه کشت این محصول در تامین دانه های روغنی حائز اهمیت است.

شهیدی فر با عنوان اینکه محصول کلزا در ۲۰ هزار هکتار از اراضی خشکه زاری و ۱۰ هزار هکتار از شالیزارها انجام می شود، یادآور شد: اجرای این طرح در تناوب کشت بعد از گندم و برنج مفید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اظهار اینکه طرح مبارزه با مگس مدیترانه در باغات استان در حال انجام است، یادآور شد: یکی از اقدامات مهم مدیریت مبارزه با مگس مدیترانه است و با استفاده از روش تله گذاری و مبارزات شیمیایی می توان آن را از بین برد. 

شهیدی فر با بیان اینکه قرارداد انعقاد کشت کلزا در مناطق کوهستانی در دست انجام است، گفت: کودهای موردنیاز زراعت کلزا با همکاری مراکز جهاد کشاورزی توزیع می شود.

اخبار مرتبط

مبارزه شیمیایی در 50 هزار هکتار مزارع گندم مازندران

0 نظر

ارسال نظر

capcha