تاریخ مصرف توسعه اقتصادی بر پایه اسلحه گذشته است

تاریخ مصرف توسعه اقتصادی بر پایه اسلحه گذشته است

عزت الله یوسفیان ملا روز پنجشنبه در جمع هنرمندان شهرستان آمل اظهار داشت: تصور توسعه با هزینه های هنگفت برای تجهیز ارتش ها منسوخ شده است و دیگر نمی توان همانند قرن های گذشته با قشون کشی اقتصاد شکوفا داشت.

وی افزود: قوی ترین سلاح اقتصادی امروز دنیا گردشگری است به طوری که کشورهایی همچون چین با توسعه عظیم صنعتی رو به گردشگری آورده است.

نماینده مردم آمل در مجلس عقب ماندگی ایران در گردشگری را غیرقابل قبول عنوان کرد و گفت: اینکه امروز از کشورهای همسایه نیز جامانده ایم جای نیاز به بازنگری در عملکرد ما و همه مدیران دارد.

یوسفیان با بیان اینکه ایران و مازندران بیش از هرجای منطقه خاورمیانه دارای هنرمند صنایع دستی و هنر مدرن و مناظر گردشگری است افزود: اما حتی از کشورهای عربی که تا یک دهه گذشته هیچ چیزی برای گردشگری نداشته اند نیز عقب مانده ایم .

وی تقویت صنایع دستی و عزم جزم هنرمندان را برای شکوفایی گردشگری ضروری دانست و افزود: دولت و مجلس سعی کرده است در سالهای اخیر حمایت گسترده از گردشگری داشته باشد.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha