راه‌اندازی کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از فرار سرمایه‌گذار

راه‌اندازی کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای جلوگیری از فرار سرمایه‌گذار

به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، رضا علیخانی بعد از ظهر امروز در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و شهری، آمایش سرزمینی و محیط زیست مازندران با بیان اینکه به دلیل نداشتن کمیته اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کارگروه زیربنایی استان، موجب فرار برخی از سرمایه‌گذاران می‌شود، اظهار کرد: این کمیته در راستای دریافت طرح سرمایه‌گذاران و توسعه اقتصادی استان راه‌اندازی می‌شود تا از سرمایه‌گذاران و طرح‌های آنها حمایت شود.

وی با اشاره به اینکه توازن و تعادل برای استان مهم است و توسعه کشاورزی، گردشگری و صنعتی همراه با حفظ کاربری و محیط زیست باید رخ دهد، افزود: تغییر کاربری برای طرح‌های اقتصادی و خدماتی با رعایت این شرط‌ها انجام خواهد پذیرفت.

معاون عمرانی استاندار مازندران رشد اقتصادی مازندران را با رعایت حفظ کاربری محقق دانست و یادآور شد: تغییر کاربری اراضی درجه یک و دو به دلایل نداشتن طرح جامع و نداشتن اعتماد اجرای همان طرح رد می‌شود و ضرورت دارد تا طرح شفاف در جلسات مطرح شود.

علیخانی با بیان اینکه طرح بازنگری ممنوعیت تغییر کاربری اراضی با قابلیت کشاورزی درجه یک و دو بار دیگر در شورای برنامه‌ریزی استان جهت بازنگری مطرح خواهد شد، گفت: تا زمانی که طرح‌ها در تبصره یک ماده یک تصمیم گرفته نشد، از متقاضیان حقوق دولتی اخذ نشود و مجوز نیز صادر نشود تا برای کاربران توقع ایجاد نگردد.

وی از دستگاه‌ها خواست تا هر طرحی که به جلسه کارگروه می‌آید از خود طرح و زمین، اطلاعات جامع آورده شود، خاطرنشان کرد: طرح‌ها بدون ضابطه و مطالعه ارائه نشود و بر اساس نیاز هر شهرستان مطرح گردد و تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند تا طرح جامع حوزه خودشان را بر اساس نیاز هر شهرستان تهیه و ارائه کنند.

معاون عمرانی استاندار مازندران افزود: ۱۱۰ پرونده تبصره یک ماده یک، مدت یک ماه گذشته بررسی شد و هیچ پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای طرح اقتصادی و خدماتی نداریم.

اخبار مرتبط

تسهیل در صدور مجوزهای سرمایه گذاری ضروری است

تعطیلی سه ماهه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در مازندران

سرمایه گذاری 20 هزار میلیاردی در بخش صنعت مازندران

0 نظر

ارسال نظر

capcha