استفاده از شیوه نوین برای سرعت بخشیدن به رشد ماهیان گرمابی

استفاده از شیوه نوین برای سرعت بخشیدن به رشد ماهیان گرمابی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد جعفریان مجری این طرح تحقیقاتی دانشگاهی، با بیان اینکه استفاده از این سیستم پیشتر بر روی گونه‌های کپور معمولی، تیلاپیا و میگو استفاده می شد گفت: برای نخستین بار استفاده از این سیستم، برای هر چهار گونه کپور معمولی، سر گنده، علف خوار و نقره‌ای انجام می‌پذیرد.

به گفته‌ی وی در سیستم بیو فلاک، ضایعات ماهیان در کف استخر به باکتری و نهایتا به پروتئین خوراکی تبدیل می شود.

این کارشناس ارشد شیلات تاکید کرد: ۵۰ درصد هزینه‌های یک دوره پرورش در آبزی پروری را تغذیه ماهیان شامل می شود.

جعفریان با اشاره به این که در این طرح که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ارئه شد، بچه ماهیان خانواده کپور، با میانگین وزنی ۱۰ گرم در دو استخر شاهد و تیمار رها شازی شدند افزود: پس از گذشت یک ماه، بچه ماهیانی که در استخر‌های شاهد با استفاده از روش‌های معمول غذادهی رشد کردند به وزن ۹۰ و بچه ماهیانی که از سیستم بیو فلاک تغذیه و در استخر تیمار رشد می‌کردند به وزن ۱۴۰ گرم رسیدند.

وی نتیجه حاصل از تغذیه بچه ماهیان با استفاده ازسیستم بیوفلاک را کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های تغذیه ماهیان، کیفیت مطلوب گوشت ماهیان گرمابی با حذف برخی میکروارگانیسم‌های مضر و اثرات مثبت زیست محیطی عنوان و تصریح کرد: در این سیستم نیاز به هیچ گونه تغییر آب استخر در طول دوره پرورش نیست.

ابوالقاسم روحی استاد راهنمای این طرح نیز رشد چشمگیر انواع پلانگتون‌ها به ویژه روتیفر‌ها در یک هفته نخست رها سازی بچه ماهیان گرمابی و سپس شکل گیری گروه دیگری از ریز مغذی‌ها که غذای اصلی اکوسیستم ها‌ی دریایی و آببندان‌ها را شکل می دهد از نتایج شگفت انگیز بهره گیری از سیستم بیوفلاک با استفاده از غذای کمتر عنوان کرد.

اخبار مرتبط

پرورش ماهی در یک مدرسه علمیه + عکس

رهاسازی ۲هزار قطعه بچه ماهی در تنکابن

0 نظر

ارسال نظر

capcha