آزادسازی حدود ۹۱۴ هزار مترمربع زمین کشاورزی در مازندران

آزادسازی حدود ۹۱۴ هزار مترمربع زمین کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، محسن علی گل زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: دهه نخست شهریور امسال، با هدف جلوگیری از تفکیک و تغییرکاربری‌های غیرمجاز با دستور دادستان و حضور نیروهای یگان امداد و نیز گروهی از امور زمین های کشاورزی ۲۹ تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی منطقه بیشه جنوبی این شهرستان به مساحت ۹۸۵ مترمربع قلع و قمع شد.

ابراهیم کاویانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد هم افزود: برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغ‌ها، جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز زمین های کشاورزی و نیز حفظ بستر تولید، ۴ قطعه تفکیک و دیوارکشی غیرمجاز در زمین های کشاورزی حریم این شهرستان، با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و کارشناسان امور زمین های جهاد کشاورزی قلع و قمع و ۳ هزار مترمربع زمین کشاورزی به چرخه تولید بازگشت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه زمین‌های کشاورزی در معرض انواع تهدیدات قرار داشته و بخشی از دسترس خارج‌ می‌شود تگفت: با این وجود برخی افراد سوجو، بخشی از زمین‌های کشاورزی را تحت عناوین مختلفی مانند ویلاسازی و کاربری‌های مختلفی که ضرورتی برای آن ها وجود ندارد، از چرخه تولید خارج می‌ کنند.

سید اسماعیل علوی افزود:  یک سال اخیر تا کنون ۹۱ هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان ساری آزادسازی شد.

اخبار مرتبط

0 نظر

ارسال نظر

capcha