صدور 135 فقره مجوز تاسیس و بهره برداری صنایع کشاورزی در مازندران

صدور 135 فقره مجوز تاسیس و بهره برداری صنایع کشاورزی در مازندران

خبرگزاری آریا- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی مازندران از صدور 135 فقره مجوز تاسیس و بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درساری، پرویز موسی نژاد درباره مهمترین و شاخص ترین عملکرد مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی مازندران در یکساله دولت سیزدهم، اظهار کرد: سال گذشته 135 فقره مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی با اعتبار 9 هزار و 368 میلیارد ریال با اشتغالزایی یک هزار و 125 نفر به ظرفیت اسمی 899 هزار تن در استان صادر شد.

 وی با اشاره به صدور 89 فقره مجوز تاسیس و 46 فقره پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی در استان در سال گذشته، افزود: سال قبل 30 فقره پروانه بهره برداری طرح توسعه صنایع تبدیلی با یک هزار و 787 میلیارد ریال سرمایه، اشتغالزایی 115 نفر و 123 هزار تن ظرفیت در استان صادر شد.

 مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: در بخش صنایع تبدیلی باغی 58 فقره مجوز تاسیس با 4 هزار و 94 میلیارد ریال سرمایه ثابت، ایجاد اشتغال 433 نفر و 7 فقره پروانه بهره برداری با سرمایه 243 میلیارد ریال، 47 نفر اشتغالزایی و ظرفیت اسمی 16 هزار تن صادر شد.

 وی ادامه داد: در حوزه صنایع تبدیلی دامی یک فقره جواز تاسیس با 18 میلیارد ریال سرمایه، اشتغالزایی 4 نفر و 2 فقره پروانه بهره برداری با 56 میلیارد ریال سرمایه و 13 نفر ایجاد اشتغال در این مدت صادر شد.

 موسی نزاد گفت: در بخش صنایع تبدیلی زراعی 16 فقره مجوز تاسیس با یک هزار و 70 میلیارد ریال سرمایه ثابت و 155 نفر اشتغالزایی و 13 فقره مجوز بهره برداری با یک هزار و 203 میلیارد ریال سرمایه و ایجاد اشتغال برای 123 نفر به ظرفیت اسمی 69 هزار تن در استان صادر شد.

 مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سال گذشته در بخش صنایع تبدیلی شیلاتی یک فقره مجوز تاسیس با 150 میلیارد ریال سرمایه و اشتغالزایی 100 نفر با طرفیت اسمی 13 تن، خوراک دام و طیور 4 فقره مجوز تاسیس با 498 میلیارد ریال سرمایه و ایجاد اشتغال برای 67 نفر به ظرفیت 109 هزار تن و 8 فقره مجوز بهره برداری با اشتغالزایی 94 نفر و در بخش احداث سردخانه 9 فقره مجوز تاسیس با 662 میلیارد ریال سرمایه و ایجاد اشتغال برای 54 نفر و ظرفیت 14 هزار تن و 3 فقره مجوز بهره برداری با 917 میلیارد ریال سرمایه و اشتغالزایی 30 نفر به ظرفیت 10 هزار تن در استان صادر شد.

 وی با اشاره به صدور 11 فقره مجوز طرح توسعه اصلاح پروانه بهره برداری با 489 میلیارد ریال سرمایه و ایجاد اشتغال برای 32 نفر و ظرفیت اسمی 27 هزار تن در استان در سال جاری تاکنون، گفت: 24 فقره مجوز تاسیس با 2 هزار و 582 میلیارد ریال سرمایه و اشتغالزایی 97 نفر به ظرفیت اسمی 92 هزار تن و 20 فقره پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی یا یک هزار و 441 میلیارد ریال سرمایه و ایجاد اشتغال برای 289 نفر با ظرفیت اسمی 113 هزار تن در استان صادر شد

اخبار مرتبط

زنجیره صنایع تبدیلی در مازندران دچار ضعف است

نیمی از واحدهای صنایع غذایی و دارویی مازندران غیرفعال هستند

چوب و کاغذ مازندران با مشکل نقدینگی روبرو است

0 نظر

ارسال نظر

capcha