حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی یکی از مهمترین دغدغه‌های استان است

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی یکی از مهمترین دغدغه‌های استان است

به منظور جلوگیری از تصاحب اراضی ملی و نیز حفظ اراضی با ارزش زراعی و باغی شهرستان آمل این تعداد دیوارکشی غیر مجاز که در 4هزار متر مربع اززمین های کشاورزی انجام شده بود؛ تخریب، قلع و قمع و به وضع سابق بازگردانده شد.

به گزارش خبرنگارآریادفترمازندران درشهرستان ساری،به منظور جلوگیری از تصاحب اراضی ملی و نیز حفظ اراضی با ارزش زراعی و باغی شهرستان آمل این تعداد دیوارکشی غیر مجاز که در 4هزار متر مربع اززمین های کشاورزی انجام شده بود در قالب تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حضور دادستانی، بخشدار، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی تخریب، قلع و قمع و به وضع سابق بازگردانده شد.

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی یکی از مهمترین دغدغه‌های استان است که دررونق بخشی به تولیدات کشاورزی و حفظ اراضی ملی نیز موثراست.

در خصوص ممنوعیت ارائه هرگونه انشعاب و خدمات به ساخت و‌ساز های غیر مجاز اخطارهای لازم؛ پیشتر از سوی دستگاه های متولی داده شده و از مالکین نیز خواسته شد تا قبل از هرگونه خرید ملک و احداث ساختمان از امور اراضی اداره جهاد کشاورزی استعلام های لازم را اخذ نمایند.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تا کنون موارد بسیاری ازبناها و مستحدثات غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان قلع و قمع و به حالت اولیه اعاده شده است که بخشی ازآن احکام به استناد تبصره 2 ماده 10 وبخشی نیزازاحکام صادره قطعی از مراجع قضایی بوده است.

اخبار مرتبط

محصولات صنایع دستی مازندران تجاری‌سازی شود

ضرورت ارتقای توسعه صنایع بهشهر به سازمان هوشمند

چرخش چرخ های تولید قطعات خودرو در مازندران

0 نظر

ارسال نظر

capcha