کاهش هزینه تولید برنج با توزیع بذر در طرح کشت قراردادی

کاهش هزینه تولید برنج با توزیع بذر در طرح کشت قراردادی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران گفت:۱۹۱ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم ارقام بذر شلتوک برنج در مازندران در قالب کشت قراردادی برنج تامین و توزیع شد.


رضا افراسیابی افزود:ارقام بذر شلتوک برنج در مازندران در قالب کشت قراردادی برنج شامل ۶۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم بذر برنج از رقم طارم هاشمی، ۹۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر برنج رقم شیرودی، ۱۵ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم رقم فجر و ۱۷ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم بذر برنج از نوع رقم ندا بود.

او گفت:شبکه کارگزاران بخش‌های تعاونی و خصوصی زیر پوشش این بذر‌ها را بین کشاورزان برنجکار متقاضی در شهرستان‌های مازندران توزیع کرده اند.

 پرونده کشت قراردادی برنج در مازندران با عقد قرارداد در سطح حدود ۲۷ هزار و ۲۰۰ هکتار برای سال زراعی جاری بسته شد. این میزان حدود ۱۰ درصد بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده  وزارت جهاد کشاورزی (۲۵ هزار هکتار) است و نشانگر استقبال کشاورزان مازندرانی از این نوع کشت در نخستین تجربه است.


براساس این گزارش، قرارداد با ۱۷ هزار و ۶۷۶ کشاورز در ۱۴ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان منعقد شده است.

کشاورزان شرق مازندران شامل گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود بیشتر از مناطق مرکزی و غربی از کشت قراردادی استقبال کردند. میزان استقبال در گلوگاه ۴۸ درصد بیشتر از سهمیه بود. میاندرودی ها ۳۴ درصد ، بهشهری ها ۲۹ درصد و نکایی ها یک درصد بیشتر از سهمیه با جهاد کشاورزی قرارداد کشت برنج بستند.

اخبار مرتبط

جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار اعلام شد

قیمت برنج طرح کشت قراردادی مشخص نشده است

کشت مکانیزه برنج در 63درصد شالیزار‌های مازندران

0 نظر

ارسال نظر

capcha