کاهش هزینه تولید برنج با توزیع بذر در طرح کشت قراردادی

کاهش هزینه تولید برنج با توزیع بذر در طرح کشت قراردادی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران گفت:۱۹۱ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم ارقام بذر شلتوک برنج در مازندران در قالب کشت قراردادی برنج تامین و توزیع شد.


رضا افراسیابی افزود:ارقام بذر شلتوک برنج در مازندران در قالب کشت قراردادی برنج شامل ۶۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم بذر برنج از رقم طارم هاشمی، ۹۵ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم بذر برنج رقم شیرودی، ۱۵ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم رقم فجر و ۱۷ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم بذر برنج از نوع رقم ندا بود.

او گفت:شبکه کارگزاران بخش‌های تعاونی و خصوصی زیر پوشش این بذر‌ها را بین کشاورزان برنجکار متقاضی در شهرستان‌های مازندران توزیع کرده اند.

 پرونده کشت قراردادی برنج در مازندران با عقد قرارداد در سطح حدود ۲۷ هزار و ۲۰۰ هکتار برای سال زراعی جاری بسته شد. این میزان حدود ۱۰ درصد بیشتر از سهمیه در نظر گرفته شده  وزارت جهاد کشاورزی (۲۵ هزار هکتار) است و نشانگر استقبال کشاورزان مازندرانی از این نوع کشت در نخستین تجربه است.


براساس این گزارش، قرارداد با ۱۷ هزار و ۶۷۶ کشاورز در ۱۴ شهرستان از ۲۲ شهرستان استان منعقد شده است.

کشاورزان شرق مازندران شامل گلوگاه ، بهشهر ، نکا و میاندرود بیشتر از مناطق مرکزی و غربی از کشت قراردادی استقبال کردند. میزان استقبال در گلوگاه ۴۸ درصد بیشتر از سهمیه بود. میاندرودی ها ۳۴ درصد ، بهشهری ها ۲۹ درصد و نکایی ها یک درصد بیشتر از سهمیه با جهاد کشاورزی قرارداد کشت برنج بستند.

اخبار مرتبط

‌کاهش‌ قیمت برنج در بازار/ برنج ایرانی و خارجی کیلویی چند شد؟

مراکزخرید برنج کشاورزان در مازندران از سوی انجمن تامین برنج ایران اعلام شد

خرید توافقی برنج آغاز شد

0 نظر

ارسال نظر

capcha